ஆதிபராசக்திக்கு மிஞ்சிய தெய்வம்

ஆதிபராசக்திக்கு மிஞ்சிய தெய்வம் எங்குமில்லை..,
அடிகளாருக்கு மிஞ்சிய அவதாரம் இங்கு யாரும்மில்லை.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s