ஒருவருக்கு எந்தவித துன்பமும் வந்தாலும்

ஒருவருக்கு எந்தவித துன்பமும் வந்தாலும் அதிலிருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ளும் பொறுப்பு உள்ளத்தில் உள்ள ஆன்மாவிற்கு உரியது.
-அன்னையின் அருள்வாக்கு.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s