கடவுள், விதி

கடவுள், விதி இவற்றை நம்புவதிலே ஒரு சுகம் இருக்கிறது. அமைதியை வரவழைப்பதற்காகவாவது ஆண்டவன் பேரில் நம்பிக்கை வேண்டும். திறந்த புத்தகமாக நாம் நம் வாழ்க்கையை அமைத்துக்கொண்டு விட்டால், அடுத்தவன் நம்மை விமர்சனம் செய்வதற்கு விஷயம் கிடைக்காது.
மதம் மனிதனுக்கு கற்றுத்தரும் விஷயங்களில் மிக முக்கியமானது உண்மை பேசுவதாகும். வேதத்தினுடைய கதைகள் பொய்யாக இருக்கலாம். புரானத்தினுடைய கதைகள் பொய்யாக இருக்கலாம். ஆனால் பொய்யான கதைகள் உண்மையான நீதியைப் புகட்டுகின்றன.
வெறும் வார்த்தையாலே மட்டும் நாணயமாக இருந்தால் போதாது. உடம்பும் நாணயமாக இருக்க வேண்டும். மனதும் நாணயமாக இருக்க வேண்டும். இந்தியாவிலே எவ்வளவுக்கெவ்வளவு புனிதமான கோயில்களைக் கண்டேனோ, அவ்வளவுக்கவ்வளவு அநியாயமாகப் பொய் சொல்பவர்களையும் கண்டிருக்கிறேன். இந்தப் பொய்யிலிருந்து மனிதனையும் நாட்டையும் மீட்பதற்கான ஒரே கருவி, மதம். ஒரே துணைக்கருவி இறைவன். அந்த மதமும், இறைவனும் தான் மனதை மீட்க முடியும்.
– மனதில் பதிந்த வரிகள் – திருமதி அம்மா, டிசம்பர் 2005
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s