கண் திருஷ்டிக்கு எலுமிச்சம்பழமும், பூசணிக்காயுமடா மகனே

“கண் திருஷ்டிக்கு எலுமிச்சம்பழமும், பூசணிக்காயுமடா மகனே! ஆனால் வர்ம திருஷ்டிக்கு அடிகளார் பார்வை தானடா மருந்து! பார்வை வர்மம், சுண்டு வர்மம், தொடுவர்மம், மந்திர வர்மம் பற்றி அடிகளாரிடம் மட்டுமே தெரிந்து கொள்ள முடியும். அனைத்துச் சித்த வேதத்திற்கும் மூலம் நானே!

மகனே! மக்கள் பக்தியினால் பல இடங்களுக்குச் செல்கிறார்கள். பல சாமியார்களைப் பார்க்கிறார்கள். நாட்டில் நல்லவா்களும் உண்டு. தீயவா்களும் உண்டு. நேரமும், விதியும் ஒருவனுக்கு ஒத்து வராதபோது தீயவா்களாகிய அரைவேக்காடுகளின் தீய பார்வையினால், அந்த மனிதனின் உடம்பில் உள்ள 108 வர்மங்களில் ஏதாவதொன்றில் தாக்கிவிடுகிறது. தீய பார்வையினால் பக்தன் பாதிப்படைகிறான். மனிதனுக்கு உடல் பாதிப்பு, மனவேதனை உண்டாகிறது. இதற்கு வர்மதிருஷ்டி என்று பெயரடா மகனே!”

தீய பார்வையினால் பாதிக்கப்பட்ட மகனோ எந்த விஞ்ஞானத்தாலும் பாதுகாக்க முடியாமல், நோயின் காரணமும் அறியாமல். தெரிந்தோ தெரியாமலோ என்னிடம் வருகிறான் மகனே!

மகனே! அடிகளாரின் பார்வைபட்ட மாத்திரத்திலேயே வர்ம திருஷ்டி அடைந்தவா்கள் குணமாகிவிடுகின்றனா். பாலகனுக்குப் பார்வை வர்மம் தெரியும் மகனே! அதற்கு மூலமே அவன் தான் மகனே! பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உடனே குணம் ஏற்படும்.

உயா்ந்த கலையாகிய வர்மக்கலை சில தீயவா்களினால், தீமையான பலனைத் தருகின்றது.

இன்று பாலகனின் பார்வைக்கு மட்டுமே, வர்ம திருஷ்டியைப் போக்கும் ஆற்றல் உண்டு. வேறு எவருக்கும் இல்லையடா மகனே! இதெல்லாம் ரகசியமடா!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s