குருவருள் கிடைக்க வேண்டுமானால்

அடிகளாரின் குருவருள் பெற…..

குருவருள் கிடைக்க வேண்டுமானால் அடிகளார்க்குத் தொண்டு செய்வது மட்டும் போதாது. அடிகளாரைக் குருவாக ஏற்றுக்கோண்டு தொண்டு செய்கிறானே தொண்டன்….? அந்தத் தொண்டனுக்கும் தொண்டு செய். அப்போது உனக்குக் குருவருள் எளிதில் கிட்டும்-

அம்மாவின் அருள்வாக்கு

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s