சிரமமானதாகவே இருக்கிறது

எப்பொழுதுமே உயரத்தை அடைய எடுக்கும்
முயற்சிகள் சிரமமானதாகவே இருக்கிறது.
சரிவுகளோ எந்த முயற்சிகளும்
எடுக்காமல் கிடைத்துவிடுகிறது.
வாழ்க்கையும் அதுப்போலத்தான்,
மாடிப்படிகளில் ஏறுவதும் இறங்குவதும் போல்
நம்மை வைத்துவிடுகிறது!

– சார்லி சாப்ளின்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s