தருமம் நசிந்து விட்டதடா மகனே!

“சென்னையிலே தருமம் நசிந்து விட்டதடா மகனே! அதனால் தண்ணீரைக் கூட விலை கொடுத்து வாங்குவார்கள் என அன்றே குறிப்பிட்டேனடா மகனே!”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s