தேவையில்லாமல்…

ஞானியிடம் சென்ற ஒருவர், “”ஐயா… உங்கள் சீடனைப் பற்றிய முக்கியமான செய்தி ஒன்றைச் சொல்வதற்காக வந்துள்ளேன்” என்றார்.

அதற்கு ஞானி, “”நான் கேட்கும் மூன்று கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதில் சொன்னால், நீங்கள் சொல்வதைக் கேட்கிறேன். சரியா?” என்றார். அதற்கு ஒத்துக் கொண்டார் வந்தவர்.

“”நீங்கள் சொல்லப் போகிற விஷயம் உங்கள் கண்முன் நடந்ததா?” என்று கேட்டார் ஞானி.
“”இல்லை”

“”நீங்கள் சொல்லப் போகும் விஷயம் நல்ல விஷயமா? கெட்ட விஷயமா?”

“”கெட்ட விஷயம்”

“”நீங்கள் சொல்வதைக் கேட்டால் எனக்கு ஏதாவது லாபம், நஷ்டம் உண்டா?”

“”அப்படி எதுவும் இல்லை”
ஞானி அழுத்தம் திருத்தமாகக் கேட்டார்:

“”நீங்கள் சொல்லப் போவது உண்மையா? பொய்யா? என்று உங்களுக்கே தெரியாது. அடுத்து நீங்கள் சொல்லப் போகும் விஷயம் நல்ல விஷயமல்ல; கெட்ட விஷயம். நீங்கள் சொல்வதைக் கேட்டால் எனக்கு எந்த லாபமும், நஷ்டமும் இல்லை. அப்புறம் எதற்கு நீங்கள் சொல்வதை நான் கேட்க வேண்டும்”
வந்தவர் தலையைக் குனிந்தவாறே அங்கிருந்து சென்றார்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s