நான் இருக்கிற வரையில்

“நான் இருக்கிற வரையில் உங்களுக்குக் கவலையில்லை. செவ்வாடைத் தொண்டர்கள் இருக்கிற வரை எனக்குக் கவலையில்லை”.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s