நான் மன்னிக்கவே மாட்டேன்

எல்லா வகை குற்றங்களையும் நான் மன்னித்து அருள் வழங்குகிறேன். ஆனால் ஆணவத்தையும் அகங்காரத்தையும் நான் மன்னிக்கவே மாட்டேன்.
-அன்னையின் அருள்வாக்கு.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s