நாவிற்கு வலிமை இருக்க வேண்டும்

நாவிற்கு வலிமை இருக்க வேண்டும். ஆனால் வளைந்து கொடுக்கக் கூடாது. உள்ளத்தில் வீரம் வேண்டும். அந்த வீரம் தனக்கு பயன்பட வேண்டும். பிறரை அழிக்ககூடாது.
அன்னையின் அருள்வாக்கு
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s