மகனே! எண்ணங்கள் ஏதுமின்றி மனத்தை அடக்க அடக்க ஒருவன் சித்தனாகலாம்.

“மகனே! எண்ணங்கள் ஏதுமின்றி மனத்தை அடக்க அடக்க ஒருவன் சித்தனாகலாம். மலா், மொட்டாக இருக்கும்போது அதற்குரிய எல்லாச் சிறப்புகளும் அதனுள் தேங்கி அடங்கிக் கிடக்கின்றன. அது விரிந்து விட்டால் மணத்தைப் பரப்பிப் பின் வாடி வதங்கிக் கீழே உதிர்கின்றது. பயனற்றுப் போகின்றது. தெய்வீக ஆற்றல் பெற்றவன் மொட்டுப் போல இருக்க வேண்டும். அதனை வீணாக்கி விடக்கூடாது. அதனை உணா்த்துவதற்குத்தான் நான் தாமரை மொட்டினை ஏந்தியிருக்கிறேன்!”
“தனக்குத் தெய்வீக ஆற்றல் இருக்கின்றது என்று வெளியே காட்டிக் கொள்ளவோ, பேரும் புகழும் வேண்டும் என்று கருதியோ சித்துக்களை வெளிப்படக் காட்டுபவன் மொட்டியிருந்த மலா் மலா்ந்தபின் வாடி வதங்கி உதிர்வது போலத் தேக்கி வைத்த ஆற்றலையெல்லாம் இறுதியில் இழந்து போவான்”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s