மனதில் பதிந்த வரிகள்

“மனதில் பதிந்த வரிகள்” – திருமதி அம்மா
சக்தி ஒளி – டிசம்பர் 2005
ஒரு காரியம் வெற்றியடைந்து விட்டால், “நான் அப்படிச் செய்தேன், இப்படிச் செய்தேன், அதனாலே வெற்றி வந்தது என்று குதிக்காதே” ஏதோ ஆண்டவன் அருளால் இந்த வெற்றி வந்தது என்று அவனையும் பங்காளியாகச் சேர்த்துக்கொள்.
கஷ்டம் வந்து விட்டது என்றால், “நான் தான் தவறு செய்து விட்டேன்” என்று கூட நீ வருந்தத் தேவையில்லை. ‘ஏதோ ஆண்டவன் கிருபை, இந்தக் கஷ்டம் இத்தோடு போயிற்று’ என்று அமைதியடை.
லாப நஷ்டங்களோ, நன்மை – தீமைகளோ உன்னால் தான் விளைகின்றன என்றாலும், அதற்குப் பின்னணியில் இருப்பது ஆண்டவனுடைய இயக்கம்.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s