விவேகானந்தரிடம்

விவேகானந்தரிடம்
ஒருவன் ”சுவாமி!
குழந்தை உருவாக
தந்தையும், தாயும் தான்
காரணமாக
இருக்கிறார்கள். ஆனால்,
எல்லோருமே தாயை மட்டும்
போற்றுகிறார்களே?”
என்று கேட்டான்.
அவனிடம் விவேகானந்தர்,
”அதோ அங்கே தெரிகிறதே..
அந்த கல்லை எடுத்துவா”
என்றார். அவன் அந்த
கல்லை தூக்கி வந்தான்.
அது இரண்டு கிலோ எடை கொண்டது.
” இந்த கல்லை உன் மடியில்
நாலுமணி நேரம்
கட்டிக்கொண்டு இரு.
பிறகு என்னிடம் வா”
என்றார் விவேகானந்தர்.
அவனும் அந்த
கல்லை நாலு மணிநேரம்
கட்டிக்கொண்டு இருந்தான்.
அவனுக்க சிரமமாக
இருந்தது. எழும்பிப்
போனான். ”சுவாமி,
என்னால் இந்த
பாரத்தை தாங்க
முடியவில்லை.
சிறு சந்தேகம்
கேட்டதற்கு இவ்வளவு பெரிய
தண்டனை தந்துவிட்டீர்கள
ே? என்றான்.
விவேகானந்தர்
புன்னகைத்தார். ”இந்த
இரண்டு கிலோ கல்லை உன்னால்
நாலு மணிநேரம் கூட
வைத்திருக்க
முடியவில்லை. ஆனால்,
ஒரு தாயானவள்
ஏறக்குறைய பத்து மாதம்
குழந்தையை சுமக்கிறாள்.
அதை அவள் பாரம்
என்று அலுத்துக்கொள்கி
றாளா? அதனால்தான்
தாய்க்கு அதிக
முக்கியத்துவம்”
என்றார்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s