உங்களுக்கு நிம்மதி கிடைக்கும்

“நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் குறைந்தது ஐந்து பேர்களுக்காவது இருமுடி அணிவித்து அந்தச் செலவீனங்களை நீங்களே ஏற்று, அவர்களையும் இங்கே அழைத்து வரவேண்டும். நீங்கள் சைவ உணவு சாப்பிடுகிறவர்களாக இருக்கலாம். பக்கத்து வீட்டில் வைக்கும் கருவாட்டுக் குழம்பின் நாற்றம் உங்களுக்கும்தான் எட்டும். அதுபோல நீங்கள் என்னதான் ஆன்மிக நெறியில் ஈடுபட்டாலும் உங்கள் பக்கத்தில் உள்ளவர்களையும், ஆன்மிகப் பாதைக்கு அழைத்துவர வேண்டும். அவ்வாறு அழைத்து வந்தால் அந்தக் கருவாட்டு நாற்றம் உங்களுக்கு எட்டாது.

ஆன்மிக நெறியில் ஈடுபடாதவர்களையும் ஆன்மிகத்தில் ஈடுபடுத்தினால் அவர்கட்கும் நிம்மதி கிடைக்கும், உங்களுக்கும் நிம்மதி கிடைக்கும்.

ஐந்து பேர்க்கு இருமுடி போட்டுக் கூட்டி வருவதனால் அந்த ஐந்து பேருடைய ஆன்மாவும் குளிர்கிறது. அப்படிக் குளிரும்போது அந்தப் பல்;அன் உங்களுக்கும் கிடைக்கும்.”

“ஏழைச் சிறுவர்5 பேர், சிறுமியர்5 பேர் ஆக இருமுடி போட்டு அழைத்து வந்தால் பலன் உண்டு.”

“அனாதைக் குழந்தைகளையும் அணைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் பத்து பேர்க்கு மாலை போட்டு அழைத்து வரும்படிச் சொல்கிறேன். அவர்களுடன் இருந்து செய்தால் பெருமை! பெருமை பணத்தால் இல்லை. அன்பாலும், தொண்டாலும் வருகிற பெருமையே பெருமை! அவற்றுக்குத்தான் பலன் உண்டு.” அன்னையின் அருள்வாக்கு,
அன்னையின் அருள்வாக்கிற்கிணங்க இம்முறை இலங்கையின் வடபகுதியின் யாழ் மண்ணில் வாழும் வறிய சக்திகளில் எங்களால் உதவ முடிந்த சிலரை இருமுடி எடுக்க மேல்மருவத்தூர் அழைத்து வர முடிவு செய்துள்ளோம், எனவே இத்தொண்டில் இணய விரும்பும் சக்திகள் தயவு செய்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள், இலங்கையில் இருந்து மேல்மருவத்தூருக்கு ஒரு சக்தியை அழைத்து வருவதற்கான செலவு அண்ணளவாக 25௦௦௦ ரூபா,

ஓம்சக்தி அம்மாவே சரணம் அம்மா, குருவடி சரணம் திருவடி சரணம், தொண்டு செய்வோம் தொடர்ந்து செய்வோம்…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s